Estudi de la regulació redox de Sir2 en S. cerevisiae. Implicació de les glutaredoxines Grx3 i Grx4

Download Pdf

Autor: Núria Vall-llaura Espinosa

Direcció: Dra. Elisa Cabiscol Català

Comissió Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat: Salut 

Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

Data: 25 de juliol de 2016

Hora:11.30 hores

Lloc: Edifici docent Arnau de Vilanova - Sala de Graus (aula 0.22)