Enseñanza y aprendizaje del español en Camerún: Análisis de las creencias del alumnado/profesorado e implicaciones didácticas para una formación competitiva de estudiantes/docentes de ELE.

Download Pdf

Autor/Autora/author: Oscar Kem-Mekah Kadzue

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Moisés Selfa Sastre - Dr. André Marie Manga

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Territori, Patrimoni i Cultura

Departament: Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence: 8 de juliol 2016

Hora/Time: 18.00 hores

Lloc/Lugar/Place: Edifici Rectorat - Sala de juntes tercera planta