El derecho a la salud en el deporte

Download Pdf

Autor/Autora/author: Julian Hontangas Carrascosa

Direcció/Dirección/Direction: Dr. José Luís Carretero Lestón

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Activitat Física i Esport

Departament: INEFC Lleida

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence: 2 de juny, 2016

Hora/Time: 9.30 hores

Lloc/Lugar/Place: INEFC – Lleida - Sala de Màsters - Pda. Caparrella, s/n