El arrendamiento forzoso de vivienda

Download Pdf

Doctorand/a: Cristina Argelich Comelles

Títol: El arrendamiento forzoso de vivienda

Direcció:  Dra. Maria José Puyalto Franco, UdL - Dra. Isabel Zurita Martin, Universidad de Cádiz

Dept./Centre:  Dret Privat

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Dret i Administració d'Empreses 

Data: 8 de març del 2017

Hora: 12.00 hores

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme - Sala de Juntes