"Eficacia de la adenosina desaminasa en líquido pleural para diagnosticar tuberculosis. Meta-análisis de estudios españoles."

Download Pdf

ACTE DE LECTURA DE TESI

Autor/a: Rosa Maria Palma Beltran

Tesi : "Eficacia de la adenosina desaminasa en líquido pleural para diagnosticar tuberculosis. Meta-análisis de estudios españoles."

Direcció: Dra. Silvia Bielsa Martin - Dr. José Manuel Porcel Pérez

Tutoria: Dr. José Manuel Porcel Pérez

Dept./Centre: Medicina

Programa de Doctorat en Salut

Data i hora: 23/10/2018 11.00 h

Lloc: Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Saló d'actes de la Unitat Docent