Eco-Geomorphological dynamics in constrating mediterranean rivers with different degrees of flow regulation

Download Pdf

Autor/Author: Gemma Lobera Galan

Direcció:  Dr. Ramon J. Batalla Villanueva - Dr. Damián Vericat Querol

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Dept./Centre:  Medi Ambient i Ciències del Sòl

Data: 17 de febrer de 2017         

Hora: 11.00 hores

Lloc: ETSEA - Sala d’actes