"Diferències de gènere dels adolescents en l’ús de les TIC. Estudi longitudinal sobre els efectes de l’ús d’ordinadors personals en els centres educatius de Catalunya"

Download Pdf

Autor/a: Roser Cussó Calabuig

Tesi : "Diferències de gènere dels adolescents en l’ús de les TIC. Estudi longitudinal sobre els efectes de l’ús d’ordinadors personals en els centres educatius de Catalunya"

Direcció: Dr. Francisco Javier Carrera Farrán

Tutoria: Dr. Francisco Javier Carrera Farrán

Dept./Centre: Pedagogia

Doctorat en Tecnologia Educativa

Data i hora: 20/06/2019 - 11.00h

Lloc: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Sala Maria Rúbies (Espai 1.07)