"Desenvolupament de formulacions d’agents de biocontrol amb recobriments biodegradables per al control de malalties en productes vegetals"

Download Pdf

Autor/a: Anna Carbó Torres

Tesi : "Desenvolupament de formulacions d’agents de biocontrol amb recobriments biodegradables per al control de malalties en productes vegetals"

Direcció: Dra. Maria Neus Teixidó Espasa - Dra. Maria Rosario Torres Sánchís, IRTA

Tutoria: Dra. Inmaculada Viñas Almenar, UdL

Dept./Centre: Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 5 de juliol de 2019 - 11h

Lloc: Sala d'Actes d'ETSEA