De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)

Download Pdf

Autor/a: Marc Ballesté Escorihuela

Títol: De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)

Direcció: Dr. Joaquim Company Climent i Dr. Isidre Puig Sanchís

Tutoria: No

Dept./Centre: Història de l'Art i Història Social

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 52 Història, Història de l'Art i Història Social

 

Podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del del 17/05/2017 fins al 26/05/2017, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 17/05/2017.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 19/06/2017.