Ciutat i conflicte en un canvi d’època. Escenaris per a la millora convivencial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Download Pdf

Autor/a: Juan Manuel Torres Bujalance

Tesi : Ciutat i conflicte en un canvi d’època. Escenaris per a la millora convivencial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Direcció: Dr. Fidel Molina Luque

Tutoria: Dr. Fidel Molina Luque

Dept./Centre: Geografia i Sociologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  51 Geografia i Sociologia

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 6/7/2018 al 15/07/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 5/7/2018.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 29/8/2018.