"Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics"

Download Pdf

Autor/a: Joan Maltas i Montoro

Tesi : "Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics"

Direcció: Dr. Pere Benito i Monclús i Dr. Antoni Riera i Melis

Tutoria: Dr. Pere Benito i Monclús

Dept./Centre: Història

Data i hora: 15 de juliol de 2019 - 11h

Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat de la UdL