Autonomía y Educación Infantil: Derecho a tener una educación intercultural

Download Pdf

Investigador/a en formació: Montserrat Vela Ribes

Títol: Autonomía y Educación Infantil: Derecho a tener una educación intercultural

Direcció: Dr. Fidel Molina Luque

Tutoria: Dr. Fidel Molina Luque

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Educació, Societat i Qualitat de Vida 

Departament: Geografia i Sociologia

Data: 9 de juny de 2017

Hora: 10.30 hores

Lloc: Rectorat - Sala de Juntes (3.31)