Assessing the role of the stearoyl-CoA desaturase gene on the fatty acid profile of pork

Download Pdf

Doctorand/a: Eliana Henriquez Rodriguez

Títol: Assessing the role of the stearoyl-CoA desaturase gene on the fatty acid profile of pork

Direcció: Dr. Joan Estany Illa

Dept./Centre:  Ciència Animal 

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida, Menció Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 03 Enginyeria agronòmica

Data: 5 d’abril

Hora: 11.00 hores

Lloc: ETSEA - Edifici 1 - Sala de Graus