Application of autonomous mobile platforms for environmental supervision and gas leakage localization

Download Pdf

Doctorand/a: Daniel Martínez Lacasa

Títol: Application of autonomous mobile platforms for environmental supervision and gas leakage localization

Direcció: Dr. Jordi Palacín Roca

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Enginyeria i Tecnologies de la Informació 

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria Industrial

Data: 9 de febrer del 2017

Hora: 11.30 hores

Lloc: EPS - Sala de Graus (espai 2.03)