Anunci de defensa de lectura de tesi Hélène Edevige Ngono Ateba, 22 de juny a les 11.00 hores

Programa de doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Download Pdf

Autor/Autora/Author:  Hélène Edevige Ngono Ateba

Títol/Título/Title: Impacto en el aprendizaje competencial de ELE con la aplicación del método de proyectos en un contexto multilingüe: caso de la zona francófona camerunesa

Direcció/Dirección/Supervisor : Dra. Isabel del Arco Bravo

Departament/Departamento/Department: Pedagogia i Psicologia

Data/Fecha/Date: 22 - 06 -2017 11.00 h

Lloc/Lugar/Location : Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social - Sala de juntes