Antoni Cerdà (c. 1390-1459). Poder polític i promoció eclesiàstica a mitjans del segle XV

Download Pdf

Autor/a: Albert Cassanyes Roig

Tesi : Antoni Cerdà (c. 1390-1459). Poder polític i promoció eclesiàstica a mitjans del segle XV

Direcció: Dra. Karen Stöber, UdL - Dr. Rafael Ramis Barceló, UIB

Tutoria: Dra. Karen Stöber

Dept./Centre: Història

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida. Menció Internacional.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  52 Història, Història de l'Art i Història Social

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 09/03/2018 fins el 18/03/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 7/3/2018.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 17/4/2018.