A trait-based approach to disentangle the success of alien plants in irrigated crops

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Alejandro Juárez Escario

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Josep Antoni Conesa Mor

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Departament: Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 16 de desembre de 2016

Hora/Time:  11.00 hores     

Lloc/Llugar/Place: ETSEA - Edifici Principal - Sala d’Actes