Tesi : "Projecte RELL (Registre Lleidatà de Lesions) Estudio epidemiológico descriptivo del fútbol base no profesional masculino en etapa formativa (U11-U18)"

Descarregar Pdf

Autor/a: Sergi Matas Garcia

Tesi : Projecte RELL (Registre Lleidatà de Lesions) Estudio epidemiológico descriptivo del fútbol base no profesional masculino en etapa formativa (U11-U18).

Direcció: Dr. Xavier Peirau Terés - Dr. Francisco Corbi Soler

Tutoria: Dr. Xavier Peirau Terés

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 12 Educació Física

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 07/11/2019 al 16/11/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 28/10/2019.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 08/12/2019.