Tesi : "New insights to durum wheat breeding in the genomics era through the exploration of a diversity panel of Mediterranean landraces"

Descarregar Pdf

Autor/a: Martina Roselló Hernández

Tesi : New insights to durum wheat breeding in the genomics era through the exploration of a diversity panel of Mediterranean landraces

Direcció: Dr. JOSÉ MIGUEL Soriano Soriano- Dra. Concepción Royo Calpe

Tutoria: Dr. Jordi Voltas Velasco

Dept./Centre: PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 03 Enginyeria agronòmica

 

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 04/11/2019 al 13/11/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 24/10/2019.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 5/12/2019.