Tesi : "L’Educació assistida amb animals com a mesura d'atenció a la diversitat a l'escola inclusiva"

Descarregar Pdf

Autor/a: Meritxell Solé Pujol

Tesi : L’Educació assistida amb animals com a mesura d'atenció a la diversitat a l'escola inclusiva

Direcció: Dr. Jordi Coiduras Rodríguez

Tutoria: Dr. Oleguer Camerino Foguet - Dra. Marta Castañer Balcells

Dept./Centre: Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 9 Psicopedagogia

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 04/11/2019 al 13/11/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 31/10/2019.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 05/12/2019.