"Phenological development in warmer temperatures and water stress during post-harvest affects Chardonnay grapevines (Vitis vinifera L.)"

Descarregar Pdf

Autor/a: Maria Teresa Prats Llinàs

Tesi : "Phenological development in warmer temperatures and water stress during post-harvest affects Chardonnay grapevines (Vitis vinifera L.)"

Direcció: Dr. Juan Girona Gomis

Tutoria: Dr. Josep Maria Villar Mir

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 03 Enginyeria agronòmica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/06/2019 fins al 06/07/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 26/6/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 28/07/2019.