"LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, IDENTIDAD SOCIAL Y WORK ENGAGEMENT EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA Un estudio empírico sobre la eficacia del liderazgo y el desempeño en equipos de salud del Hospital Clínico de la Universidad de Chile."

Descarregar Pdf

Autor/a: Claudio Muñoz Soto

Tesi : "LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, IDENTIDAD SOCIAL Y WORK ENGAGEMENT EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA Un estudio empírico sobre la eficacia del liderazgo y el desempeño en equipos de salud del Hospital Clínico de la Universidad de Chile."

Direcció: Dr. Fidel Molina Luque

Tutoria: Dr. José Luís Gallizo Larraz

Dept./Centre: Administració d´Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  7 Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del19/07/2019 fins al 28/07/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 15/07/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 12/09/2019.