PLA DE RECERCA - 1r CURS

  Què és el Pla de Recerca?

És la memòria elaborada per l’investigador en formació, que es presenta junt amb la sol.licitud d'inscripció corresponent i l'aval indispensable del tutor i director/s.

La memòria ha de contenir:

 • El títol provisional de la futura tesi doctoral
 • Descripció dels objectius
 • Material i el mètode d'estudi
 • Pla de treball amb indicació del calendari previst

La comissió acadèmica pot afegir continguts i requisits propis que podeu trobar al peu d'aquesta mateixa pàgina.

  Quan s'ha d’inscriure?

Els/les doctorands/es de 1r curs, matriculats fins al 31 de desembre, hauran de presentar el seu Pla de Recerca durant la primera convocatòria anual d'avaluació. Les persones que es matriculin a partir de l'1 de gener, hauran de presentar el Pla de Recerca a la segona convocatòria d'avaluació anual.

Cada comissió acadèmica fa la seva convocatòria per mitjà del campus virtual del programa, amb instruccions específiques.

Podeu consultar els calendaris del curs corresponent al següent enllaç.

L’avaluació del primer any queda SUPERADA quan:

 • La Comissió Acadèmica aprova el Pla de Recerca presentat i queda inscrit el títol provisional de la tesi.

La Comissió Acadèmica podrà avaluar amb un “NO SUPERAT” quan el/la doctorand/a no compleixi amb els requisits establerts al Programa de Doctorat. El doctorand que no superi la convocatòria ordinària d’avaluació anual, podrà tornar a presentar-se a la convocatòria extraordinària. Una segona avaluació negativa implica la baixa definitiva del Programa.

  Com sol·licito la inscripció del Pla de Recerca?

S'ha d'omplir aquesta sol.licitud i presentar-la a la seu electrònica amb l'usuari i contrasenya d'alumne de la UdL. La memòria del Pla de Recerca s'ha de pujar al RAPI.

Sol·licitud d'inscripció del Pla de Recerca 1r Any

Instruccions per a la presentació de les sol·licituds:

Una vegada emplenades, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al Campus Virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica, no és necessari que es torni a signar).

  Com pujo la memòria del Pla de recerca al RAPI?

GUIA PLA DE RECERCA RAPI - DOCTORANDS 1r CURS 

El Pla de Recerca en fitxer digital (pdf) l’has de pujar al RAPI , a la pestanya de Pla d’Investigació.

Passos:

 1. A la pestanya "Pla d'Investigació" has de marcar l'opció de "Generar pla"; "Mostrar detall"; "Editar".
 2. Ja pots pujar la memòria feta al camp “Memòria completa del Pla de Recerca”. Si ho prefereixes, tens l’opció de completar dins del RAPI els diferents apartats del Pla de Recerca: títol provisional, objectius, material i mètode d’estudi...
 3. Guarda els canvis per tal que es gravi tota la informació.
 4. Si estàs conforme amb les dades que has introduït al RAPI i no vols fer més canvis, vol dir que ja poden emetre el seu informe el tutor i el director de tesi, obligatoris per l’avaluació de la comissió acadèmica.

Has de fer el canvi d’estat següent: REGISTRADO ⇒ EN REVISION

  Informe d’aval per la inscripció del pla de recerca primer any de matricula

En accedir al RAPI, al menú "MIS ALUMNOS" veuràs tots els investigadors en formació (IEF) que tens assignats com a tutor o director, en funció del rol amb el qual has entrat.

Els doctorands que hi consta a "INICIO DE ESTUDIOS" el curs 2018/19 , són els aquells que estan en el seu 1r ANY d'estudis de doctorat, i per tant presenten el Pla de Recerca per primer cop per la seva inscripció.

En cada doctorand, hi apareix un senyal d'alerta, en el qual s'indica si hi ha tasques a validar.

- Un cop identificats els investigadors en formació de 1r ANY que han pujat el Pla de Recerca, has d’emetre i signar l’informe d’aval preceptiu per tal que la comissió aprovi la inscripció del Pla de Recerca, que és l’AVALUACIÓ DEL PRIMER ANY.

Model: Informe d'aval Pla de Recerca 1r Any

Passos per emetre i pujar l’informe al RAPI:

 1. Clica damunt del nom de l’investigador en formació.
 2. Accedeix a la pestanya de "Plan de investigación". Dins de l’apartat “Plan deinvestigación”, podràs visualitzar la memoria del Pla de Recerca en els diferents camps previstos.
 3. Si estàs CONFORME:
  • Has de fer el canvi d’estat següent : EN REVISION ⇒ ACEPTADO
  • Clicar el botó de VALORACIONES. S’obra una finestra per fer la valoració conjunta del Pla de Recerca i document d’activitats.
  • Has d’omplir els apartat, pujar l’informe en pdf, un cop signat.
  • Has de GUARDAR la informació introduïda
  • Has de SORTIR
 4. Si estàs DISCONFORME :
  • Has d’indicar a “OBSERVACION” les esmenes que ha de realitzar l’investigador en formació.
  • Has de fer el canvi d’estat següent : EN REVISION ⇒ PENDIENTE DE CORRECCION

Plans de Recerca Específics