SISTEMA DE QUALITAT

Qualitat

 

La unitat de Qualitat i Planificació Docent gestiona els Procediments de la UdL i els Manuals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels diferents centres de la Universitat, entre ells: 

 

La gestora de Qualitat de l'Escola de Doctorat és la Sra. Maribel Hilario Vidal. 

Correu electrònic: qualitat.medicina@udl.cat         -          Telèfon: 973 70 22 59