“Wildfire risk management in southern European landscapes: Towards a long‐term comprehensive strategy”

Descargar pdf

Autor/a: Fermín Jesús Alcasena Urdiroz

Tesi : “Wildfire risk management in southern European landscapes: Towards a long‐term comprehensive strategy”

Direcció: Dra. Cristina Vega García

Tutoria: Dra. Cristina Vega García

Dept./Centre: Enginyeria agroforestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  11 Enginyeria de Forests

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 16/5/2019 fins al 25/05/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 14/05/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 16/06/2019.