The success of Spanish new firms: A study on the impacts of firm-specific and industry-specific factors

Descargar pdf

Autor/a: Yehui Tong

Tesi : The success of Spanish new firms: A study on the impacts of firm-specific and industry-specific factors

Direcció: Dr. Ramon Saladrigues Solé, UdL

Tutoria: Dr. José Luís Gallizo Larraz

Dept./Centre: Administracio d'Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.    

Programa de Doctorat en  Dret i Administració d'Empreses

Data i hora: 10/07/2018 , 11.30h.

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme. Campus de Cap Pont.