Tesi: "Troponin, Exercise and Growth: Exercise-Induced Release of Cardiac Troponins in Healthy Trained Prepubertal and Pubertal Males"

Descargar pdf

Autor/a: Rafel Cirer Sastre

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Francisco Corbi Soler - Dr. Joaquin Reverter-Masia

Tutoria: Dr. Antoni Planas Anzano

Dept./Centre: INEFC Lleida

Data i hora: 7 de setembre de 2020 - 11h

Lloc: INEF Lleida