Tesi: "Traditional knowledge, diversity and cultivation of commercial ectomycorrhizal fungi in Southwest China, and impact of fungal communities on plantation establishment"

Descargar pdf

Autor/a: Ran Wang

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Carlos Colinas Gonzalez

Tutoria: Dr. Carlos Colinas Gonzalez

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 21 d'octubre de 2022 - 9.30h

Lloc: Sala de Juntes (edifici A) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç