Tesi: "Towards an integrated control of peach powdery mildew (Podosphaera pannosa) through the application of molecular tools in epidemiological and genetic resistance studies"

Descargar pdf

Autor/a: Neus Marimon de María

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Jordi Luque i Font - Dr. Iban Eduardo Muñoz

Tutoria: Dr. Joan Segarra Bofarull

Dept./Centre: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 3 de novembre de 2020 - 11.30h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç