Tesi: "Thermal energy storage solutions for building applications"

Descargar pdf

Autor/a: David Vérez Fernández

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra i Dr. Gabriel Zsembinszki

Tutoria: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra 

Dept./Centre: Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Enginyeria Industrial

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/7/22 al 31/7/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 20/7/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 21/9/2022