Tesi: "The Impact of the Internationalisation of Higher Education on Scientists’ Multimodal Communication: A case study from Catalonia"

Descargar pdf

Autor/a: Helena Torres Purroy

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. Josep Maria Cots Caimons

Tutoria: Dr. Josep Maria Cots Caimons

Dept./Centre: Departament d’Anglès i Lingüística

Data i hora: 5 de novembre de 2021 - 10h

Lloc: Sala de Juntes de la 2a planta (espai 2.26) de l'edifici del Rectorat de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç