Tesi: "Techo de Cristal en I+D+i en salud en España"

Descargar pdf

Autor/a: Carla Segovia Saiz

Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Tesi : Techo de Cristal en I+D+i en salud en España

Direcció: Dra. Monserrat Gea Sánchez i Dra. Esther González María

Tutoria: Dr. Joan Blanco Blanco

Dept./Centre:  Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Data i hora: 17 de setembre de 2021 - 12h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç