Tesi: "Sustainable industrialized house-building design customization under costs and environmental criteria"

Descargar pdf

Autor/a: Adrià Mateo Fornés

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Jérôme Barrau

Tutoria: Dr. Gabriel Pérez Luque

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Menció: Industrial

Menció: Internacional

Data i hora: 7 d'octubre de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Juntes (espai 1.35) de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la UdL