Tesi : "Sucesión internacional y disposiciones especiales de la lex rei sitae: contribución al estudio de la imperatividad internacional en materia sucesoria"

Descargar pdf

Autor/a: Naivi Chikoc Barreda

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Antoni Vaquer Aloy - Dr. Josep M. Fontanellas Morell

Tutoria: Dr. Josep M. Fontanellas Morell

Dept./Centre: Dret Privat

Data i hora: 16 de juliol de 2020 - 18h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç