Tesi: Statistical learning methods for energy assessment in buildings with applications at different geographic levels

Descargar pdf

Autor/a: Gerard Mor Martínez

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències Del Sòl

Data i hora: 24 de gener de 2022 - 10h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL