Tesi: "Reconfiguración de identidades en procesos migratorios desde una perspectiva interdisciplinaria: trayectos narrativos de sujetos migrantes venezolanos”

Descargar pdf

Autor/a: Ruth Mary Morales Robles

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dr. Alberto Moreno Doña (Universidad de Valparaíso) i Dra. María Paz López Teulón (Universidad de Lleida)

Tutoria: Dra. María Paz López Teulón (Universidad de Lleida).

Dept./Centre: Departament de Ciències de l’Educació

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: cotutela

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 29/05/2024 a l'11/6/2024, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 29/5/2024.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de quinze dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 19/6/2024