Tesi: "Prevention of deoxynivalenol toxicity in broiler chickens by means of detoxifying agents"

Descargar pdf

Autor/a: Insaf Riahi

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Anna M. Pérez Vendrell, Dr. Virginie Marquis i Dr. Antonio J. Ramos Girona

Tutoria: Dr. Antonio J. Ramos Girona

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 20 de maig de 2021 - 9h

Lloc: Sala de Juntes de l'edifici 5A de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç