Tesi: "Population dynamics of the Pyrenean newt (Calotriton asper): demography, morphometry and population genetics"

Descargar pdf

Autor/a: Sebastià Camarasa Arbós

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Direcció: Dr. Delfi Sanuy Castells i Dra. Neus Oromí Farrús

Tutoria: Dr. Delfi Sanuy Castells

Dept./Centre: Departament de Ciència Animal

Data i hora: 27 de setembre de 2021 - 15h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç