Tesi: "Performance analysis and control optimization of a solar-driven seasonal sorption thermal energy storage system"

Descargar pdf

Autor/a: Alicia Crespo Gutierrez

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Cesar  Fernandez Camon i Dr. Alvaro de Gracia Cuesta

Tutoria: Dr. Cesar  Fernandez Camon

Dept./Centre:  Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Enginyeria Industrial

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 2/11/22 a l'11/11/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 28/10/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 18/11/2022