Tesi: "Percepciones y experiencias de los estudiantes del Máster ELE sobre la evaluación: el caso de los másteres oficiales ELE en España"

Descargar pdf

Autor/a: Landry Olea Lemekeuh

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra Isabel Del Arco Bravo

Tutoria: Dra Isabel Del Arco Bravo

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 23 de març de 2021 - 10h

Lloc: Aula 0.04 de l’Edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfrontenera de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç