Tesi: "Papel de BTLA en el eje cardio-renal"

Descargar pdf

Autor/a: Nuria Doladé Masot

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. José Manuel Valdivielso Revilla i Dra. Sandra Rayego Mateos

Tutoria: Dr. José Manuel Valdivielso Revilla

Dept./Centre: Departament de Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 8/11/22 al 17/11/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de7/11/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 24/11/2022