Tesi: "PAPER DE LA FREQÜÈNCIA AL·LÈLICA DE LA MUTACIÓ BRAFV600E I DE LA VARIANT GERMINAL KDRQ472H EN LES CARACTERÍSTIQUES CLINICOPATOLÒGIQUES DEL MELANOMA CUTANI"

Descargar pdf

Autor/a: Xavier Soria Gili

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Rosa Maria Marti Laborda, Dr. Felip Vilardell Villellas i Dra. Anna Macia Armengol

Tutoria: Dra. Rosa Maria Marti Laborda

Dept./Centre: Departament de Medicina

Data i hora: 31 de març de 2023 - 12h

Lloc: Aula 0.22 .Facultat de Medicina. Unitat Docent. Hospital Universitari Arnau de Vilanova.