Tesi: "Open source software and benchmarking of computer vision algorithms for apple fruit detection, fruit sizing and yield prediction using RGB-D cameras”

Descargar pdf

Autor/a: Juan Carlos Miranda

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Eduard Gregorio López i Dr. Jaume Arnó Satorra

Tutoria: Dr. Eduard Gregorio López

Dept./Centre: Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 6 de març de 2024 - 14h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç