Tesi: "Next-Generation in Family Business: the Vague Standpoint of the Successor Family Farms and Generational Renewal"

Descargar pdf

Autor/a: Manuel Plana Farran

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luís Gallizo Larraz i Dr. Unai Arzubiaga Orueta

Tutoria: Dr. GALLIZO LARRAZ, JOSÉ LUÍS

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Data i hora: 6 d'abril de 2022 - 12:15h

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economía i Turisme (FDET) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç