Tesi : "New insights to durum wheat breeding in the genomics era through the exploration of a diversity panel of Mediterranean landraces"

Descargar pdf

Autor/a: Martina Roselló Hernández

Tesi : New insights to durum wheat breeding in the genomics era through the exploration of a diversity panel of Mediterranean landraces

Direcció: Dr. JOSÉ MIGUEL Soriano Soriano- Dra. Concepción Royo Calpe

Tutoria: Dr. Jordi Voltas Velasco

Dept./Centre: PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Data i hora: 13/12/2019 - 12.00

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL.