Tesi: "Motivation and attitudes towards english: evidence of francophones’ learning english as a second language"

Descargar pdf

Autor/a: Vera Gyamera

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dr. Cecilio Lapresta Rey i Dra. Judit Janés Carulla

Tutoria: Dr. Cecilio Lapresta Rey

Dept./Centre: Departament de Geografia i Sociologia

Data i hora: 22 de juny de 2022 - 17h

Lloc: Sala Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç