Tesi: "Membranes associades a mitocondris i metabolisme lipídic en proteinopaties de TDP-43"

Descargar pdf

Autor/a: Anna Fernàndez Bernal

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Manel Portero Otin i Dra. Èlia Obis

Tutoria: Dr. Manel Portero Otin

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 11/11/22 al 20/11/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 10-11-2022

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 27/11/2022