Tesi: "Linking movement ecology with ecosystem services in Pyrenean scavenger populations. An innovative approach for the avian scavenger conservation"

Descargar pdf

Autor/a: Ruth García Jiménez

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Direcció: Dr. Antonio Margalida Vaca, Dr. Juan Manuel Perez Garcia y Dra. M. Angeles Colomer Cugat

Tutoria: Dr. Jesús Nadal Garcia

Dept./Centre: Departament de Ciència Animal

Data i hora: 24 de setembre de 2021 - 16h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç