Tesi: "Lecturers' identities and practices in English-medium instruction at a Catalan University: an ethnographic study"

Descargar pdf

Autor/a: Balbina Moncada Comas

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. David Block

Tutoria: Dr. Guzmán Mancho-Barés

Dept./Centre: Anglès i lingüística

Data i hora: 2 de novembre de 2020 - 10h

Lloc: Sala Juntes del 2n pis de l'Edifici del Rectorat de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç