Tesi : "La vivencia emocional de los alumnos de secundaria al practicar juegos deportivos tradicionales"

Descargar pdf

Autor/a: David Falcon Miguel

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Pere Lavega I Burgues- Dr. Serna Bardavio Serna Bardavio

Tutoria: Dr. Pere Lavega I Burgues

Dept./Centre: INEFC Lleida

Data i hora: 1 de juliol de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç